EGYPT - safari BROTHER´S ISLAND

Zveme Vás všechny na potápěčský zájezd v Rudém moři. Lodní safari na nejvzdálenější egyptské ostrovy Brothers Islands. Bratrské ostrovy jsou velmi malé ostrůvky o rozloze 0,3 a 0,1 km2 a majákem daleko na širém moři (zhruba 70 km od pevniny). Unikátní poloha spolu se svisle padajícími stěnami a převisy vyniká specifickou faunou, kde můžeme v nerušeném prostředí pozorovat rozličné oceánské druhy ryb (žraloci bělocípí, dlouhoploutví, útesoví, při troše štěstí uvidíme i kladivouny a manty..zcela určitě potkáme žraloka liščího). Jsou zde naprosto neporušené rozsáhlé korálové útesy, představující bohatý podmořský život daleko od civilizace..

Termíny:

 

Cena zájezdu:

 

Cena zahrnuje:

letenku, letištní poplatky, transfer do/z přístavu, pobyt na klimatizované lodi ve 2lůžkových kajutách, 6 dní neomezené potápění, zátěž, možnost nočních ponorů, plnou penzi, nealkoholické nápoje a ovoce

Cena nezahrnuje:

vízum 25 USD, potápěčské pojištění (bez kterého se v Egyptě nesmíte potápět), poplatek 50 EUR za potápění v rezervaci Brother´s Islands, 40 EUR bakšiš posádce, příplatek za Nitrox 5 EUR/S80, za neomezený EAN32 po celý týden pak 80 EUR, 30 EUR za týdení půjčení 15 l lahve, 50 EUR za dvojčata a 15 EUR za stage bez postrojů. Nutno nahlásit nejméně 20 dní před odjezdem! Cena také nezahrnuje poplatek za případnou poslední noc v hotelu s plnou penzí 35 EUR, pokud bude nutné tuto službu využít. Záleží na času připlutí do přístavu a času odletu. Poplatek 20 EUR/os v případě dohody o dřívějším vyplutí z přístavu.

Heaven Rubin - Loď na které poplujeme

SPECIFIKACE: v provozu od 1. července 2016, povolení pro Area 1,2. Kvalita ****,ocelová konstrukce trupu
DÉLKA: 32 m
ŠÍŘKA: 8 m
MOTORY: 2x 1 150 Hp MAN, 2x kompresor, 2x generátor, klimatizace, desalinační zařízení
KAJUTY: 12 dvoulůžkových kajut pro klienty (3x s manželskou postelí, 9x s oddělenými postelemi) + kajuta pro průvodce

Pro plavby do oblasti mořských parků, jižní oblasti a St. Johns je maximální kapacita 23 osob. Jídelna je umístěna na 1. palubě a salon na 2. palubě.

Lokality které navštívíme

1. den: přílet do Egypta - Marsa Alam, nalodění

2. den: zahájení cesty z Marsa Ghalebu, kontrolní ponor na přípobřežním reefu - Marsa Shaona nebo Marsa Mubarak - zátoky s přípobřežními reefy a dnem porostlým mořskou trávou, která je oblíbenou potravou mořských želv (dorůstají zde díky dostatku potravy do nadprůměrných velikostí) a dugongů. Možnost driftového ponoru z vnější strany reefu - korálové stěny a zahrady. V případě zájmu a při dobrém počasí další ponory na Elphistone - nejpopulárnější útes v této oblasti se strmými stěnami proslavený bohatou podmořskou flórou i faunou - především žraloky dlouhoploutvými prohánějícími se často přímo pod kotvištěm lodí v bezprostřední blízkosti potápěčů. Kromě nich se tu často vyskytují i žraloci útesoví, šedí, brzy ráno kladivouni či liščí žraloci. Přes noc přejezd na Brothers islands.

3. až 5. den: potápění na útesech a vracích kolem Big a Little Brother vyhledávané především kvůli výskytu velkých ryb (žraloci bělocípí, dlouhoploutví, útesoví, lišči, při troše štěstí i kladivouni a manty...).Oba ostrůvky jsou pilíře sopečného původu čnějící k hladině z hloubky 300 m.

Big Brother: Severo-východní stěna – útes pokrytý měkkými korály spadající do hloubek pod 40 m, s výskytem kladivounů, útesových i jiných žraloků, želv, velkých kaniců a spoustou dalších ryb.

Vrak nákladní lodě Numibia – tato loď potopená v r. 1901 se nachází na severním cípu Big Brother v hloubce 10-70 m a za příhoného počasí nabízí výborné možnosti penetrací jejích vnitřních prostor včerně velké strojovny. Celá vnější část vraku je už bohatě pokryta porosty měkkých korálů a v jejím okolí můžete při troše štěstí pozorovat hejna velkých ryb či šedé a liščí žřaloky či kladivouny. Z tohoto důvodu je tento vrak řazen mezi nejkrásnější v Rudém moři.

Severo-západní stěna – padající opět příkře do hlubin. Zde můžete v hloubce 35-60 m spatřit vrak Aida II – velkou italskou transportní loď, která ztroskotala r. 1957 při přepravě vojáků. I zde máte šanci šanci vidět žraloky - především šedé a liščí.

Jižní plato - na jaře a na podzim máte právě zde spatřit při ranních ponorech liščí žraloky, kteří sem jezdí na čistící stanice.

Little Brother - útes ještě bohatší na podmořskou faunu (měkké korály a obrovské gorgonie) i flóru než jeho Velký Bratr. I zde potápění slibuje hlavně setkání s velkými rybami, žraloky, napoleony a při troše štěsti i želvami či mantami.

6. až 7. den: při návratu do Marsa Alam: potápění na Ras Torombi - mělký hodně členitý reef s korálovými bloky. Marsa Shoana, Marsa Mubarak – zátoky s přípobřežními reefy a dnem porostlým mořskou trávou, která je oblíbenou potravou mořských želv (dorůstají zde díky dostatku potravy do nadprůměrných rozměrů) a dugongů, možnost driftového ponoru z vnější strany reefu – korálové stěny a zahrady. V případě zájmu a při dobrém počasí další ponory na Elphistone.

Tento den se dělají maximálně 2 ponory, po obědě návrat do přístavu.

8. den: návrat do ČR

!!!Tento program je pouze orientační - může být změněn na základě dohody účastníků akce, vlivem povětrnostních podmínek nebo z rozhodnutí kapitána lodi a pot. průvodce!!!

Přihlášky

Přihlášky a další informace: klub Barakuda, bazén SLAVIA u Kubánského nám., Vladivostocká 10, 100 05 Praha 10 - Vršovice

Telefon: 272 730 951
E-mail: info@barakuda-diving.cz

Mám zájem o potápěčskou dovolenou